W przyszłym roku Wielichowo obchodzi jubileusz 590-lecia nadania praw miejskich

Rok 2019 dla Wielichowa stanowić będzie 590. rocznicę nadania praw miejskich. Chociaż Wielichowo istniało już wcześniej jako wieś, to prawa miejskie nadano mu w roku 1429.

Wielichowo otrzymało prawa miejskie od króla Władysława Jagiełły przywilejem wystawionym 15 lipca 1429 r. w Kole nad Wartą. 

Przywilej zezwalał biskupowi poznańskiemu Stanisławowi Ciołkowi lokować Wielichowo na prawie niemieckim, czyli magdeburskim.

W dokumencie król zezwolił Wielichowu rządzić się na takich samych prawach, przywilejach i zwyczajach jak Poznań, Kościan i inne miasta królewskie w Wielkopolsce. Targi w mieście miały się odbywać co wtorek, a jedyny jarmark w dzień Św. Trójcy. Święto Trójcy Świętej obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, a więc w 56 dniu po Wielkanocy. Kupcy i ludność niekupiecka otrzymali prawo uczestnictwa w targach i jarmarkach bez ograniczeń.

Biskup Stanisław Ciołek zdecydował o zbudowaniu całkiem nowego miasta na wschód od pierwotnej osady, która wg tradycji położona była nieco na północ od folwarku proboszczowskiego. Od nazwiska założyciela otrzymało ono nazwę Ciołkowice. W 1430 król wydał nowy przywilej dla Ciołkowic, który powtarzał nadania z 1429 r., z tą różnica, że prawo ustalenia targów i jarmarków pozostawił biskupowi. Na samym początku historii miasta istniały zatem dwie osady Wielichowo i Ciołkowice ze wspólnymi władzami. Nazwa Ciołkowice nie utrzymała się i z biegiem czasu w użyciu pozostała obecna nazwa miasta.

Źródło: Adam Henryk Kaletka ” Z przeszłości miasta Wielichowa 1429~1929″

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24