W Wielichowie powstanie Środowiskowy Dom Samopomocy

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to do września w Wielichowie powstanie Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS).

Środowiskowy dom samopomocy to jednostka pomocy społecznej działająca na zasadach zadania zleconego samorządom, fundacjom, stowarzyszeniom.

Do zadań ŚDS-ów należy budowanie sieci oparcia społecznego, przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku, dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W powstanie ŚDS w Wielichowie zaangażowały się Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Serce z Rakoniewic we współpracy z grodziskim kołem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Finansowanie ŚDS realizowane jest ze środków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wielichowski ŚDS zlokalizowany ma być w budynku byłego przedszkola przy ul. Kościelnej. Dostosowanie budynku do potrzeb, z grubsza licząc, będzie kosztować pół miliona. W Wielichowie znajdzie się miejsce dla dwudziestu osób.

Powiaty grodziski i wolsztyński stanowią “białą plamę” na mapie ŚDS-ów. Najbliższe placówki znajdują się w Nowym Tomyślu i Sielinku w powiecie nowotomyskim.

Pomysł od początku uzyskał aprobatę burmistrz Honoraty Kozłowskiej. Podmiot prowadzący ŚDS zostanie wyłoniony w konkursie, który przeprowadzi powiat.

Dla powodzenia tego zamierzenia, oprócz zapewnienia finansowania, istotnym jest znalezienie odpowiedniej kadry. Potrzebny będzie kierownik, terapeuta zajęciowy, pedagog, psycholog, rehabilitant i księgowa. Można będzie tutaj odbyć staż lub praktykę.

Podopieczni będą mieli zapewniony dowóz. Dom będzie działał przed południem, prawdopodobnie w godzinach 7-15. Skierowanie do ŚDS wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania kierowanej osoby m. in. w oparciu o zaświadczenie od lekarza specjalisty psychiatry, neurologa. Nie ma rejonizacji. Przy zapewnieniu dojazdu opieką mogą zostać objęte osoby z rożnych gmin i powiatów.

Stowarzyszenie z Rakoniewic ogłosiło właśnie konkurs na nazwę ŚDS w Wielichowie. Propozycje można zgłaszać do końca stycznia.

Michał Szała

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24