Więcej na drogi, chodniki i kanalizację

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Wielichowa podjęta została uchwała zmieniająca budżet, w wyniku której zwiększone zostały wydatki majątkowe w dziale transport i łączność o kwotę 310.000 zł.

Środki te rozdysponowano na następujące zadania:

– Przebudowa nawierzchni odc. dr. gminnej nr 544518P relacji Gradowice – Augustowo, na dług. 0,420 km – 210.000 zł, w tym z dotacji celowej z Województwa Wielkopolskiego – 94.500 zł

– Pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego w wysokości 100.000 zł na realizację zadań z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego, pn.:
– Przebudowa odcinka chodnika wraz z umocnieniem skarpy w miejscowości Dębsko i umocnienie skarpy w linii istniejącego chodnika w miejscowości Pruszkowo w ciągu drogi powiatowej nr 3571P Dębsko-Prochy – 10.000 zł,
– Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przełożeniem chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3503P Wielichowo – Kamieniec w miejscowości Trzcinica – etap II – 40.000 zł,
– Przebudowa odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3572P Wielichowo – Gradowice w miejscowości Gradowice – 50.000 zł,

 

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24