Wielichowo: informacja dla mieszkańców nie podłączonych do kanalizacji

Gmina Wielichowo aktualizuje ewidencję bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe, czyli szamb i oczyszczalni przydomowych. Zapowiada tez możliwość przeprowadzenia wyrywkowych kontroli.

W związku z aktualizacją Burmistrz Wielichowa wystąpiła z prośbą do wszystkich mieszkańców nieruchomości, którzy nie są przyłączeni do sieci kanalizacji sanitarnej o wypełnienie druku oświadczenia i dostarczenie go do Urzędu Miejskiego w Wielichowie, ul. Rynek 10, pokój nr 3, w terminie do 30 czerwca 2019 r.

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel/zarządca nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

Gmina poinformowała o możliwości wykonania wyrywkowej kontroli nieruchomości celem sprawdzenia stanu faktycznego ze złożonym oświadczeniem.

Druk oświadczenia: PDF

Na zdjęciu: oczyszczalnia ścieków w Wielichowie

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24