Wielichowo: ten przepis pozwala uniknąć opłaty za psa!

Rada Miejska Wielichowa przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za psa. Obowiązuje ona od początku tego roku. Za każdego psa trzeba zapłacić 35 zł, ale jest jedna sytuacja, w której opłaty można uniknąć.

Wprowadzono zwolnienie z opłaty dla osób posiadających psy wysterylizowane lub wykastrowane, na podstawie książeczki zdrowia psa wystawionej przez lekarza weterynarii.

Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.

Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Aby skorzystać ze zwolnienia z opłaty należy przedstawić książeczkę zdrowia psa wystawioną przez lekarza weterynarii, która potwierdzi kastrację lub sterylizację.

Wpłaty opłaty od posiadania psów można dokonać bezpośrednio na konto Urzędu Miejskiego w Wielichowie lub u sołtysów.

fot. Moshe Harosh z Pixabay

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *