Wilkowo Polskie: V Biegi Przełajowe im. Franciszka Ratajczaka. Odsłonięcie tablicy.

W sobotę 22 września 2012 roku w Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim odbyła się podwójna uroczystość – patriotyczno – sportowa – odsłonięcie przy Dębie Katyńskim tablicy upamiętniającej zamordowanego przez NKWD w 1940 roku powstańca wielkopolskiego i oficera Wojska Polskiego Walentego Walkowiaka oraz V Biegi Przełajowe im. Franciszka Ratajczaka. Honorowymi gośćmi uroczystości byli córka kapitana Walkowiaka, pani Teresa Glińska, i pan Wojciech Walkowiak, jego bratanek. Przybyli również Starosta Powiatu Grodziskiego, pan Mariusz Zgaiński, zastępca Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego pani Honorata Kozłowska, ks. proboszcz Marek Smólski, radny powiatu grodziskiego pan Jan Grochowy oraz radni gminy Wielichowo z Wilkowa Polskiego i Śniat, przyjaciele i nauczyciele Szkoły, a także młodzież i opiekunowie ze szkół gminy Wielichowo i szkół im. Powstańców Wielkopolskich. Poczty sztandarowe wystawili uczniowie SP w Wilkowie Polskim, harcerze i strażacy.

[good-old-gallery id=”6932″]

Uroczystość odsłonięcia tablicy prowadziła pani Hanna Czapla dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilkowie Polskim. Po powitaniu gości odśpiewany został hymn państwowy, pamiątkową tablicę odsłoniła pani Teresa Glińska a poświęcił ją ksiądz Marek Smólski. W dalszej części uroczystości zgromadzeni wysłuchali wybranych wierszy w wykonaniu uczniów klasy IV oraz okolicznościowych przemówień wygłoszonych przez zaproszonych gości. Minutą ciszy uczczono pamięć kapitana W.Walkowiaka i polskich oficerów zamordowanych w sowieckich łagrach.
Ta wzruszająca uroczystość była wyjątkową lekcją historii dla zgromadzonych uczestników zawodów oraz ich opiekunów. Poprzedziła V, jubileuszową edycję Biegów. Współorganizatorem w tym roku było Centrum Kultury w Wielichowie, ale wsparcia swojego udzieliło również Starostwo Powiatowe w Grodzisku. Celem biegów jest kształtowanie świadomości historycznej i popularyzacja sportu. W tym roku w zawodach wzięły udział drużyny ze szkół w Starym Bojanowie, Konojadzie, Wielichowa, Łubnicy, Gradowic i Wilkowa Polskiego. Trasę biegu wytyczono wokół szkoły i w parku. Rywalizację rozpoczęli uczniowie z klas I – III ze szkoły w Wilkowie. Wśród dziewczyn pierwsze miejsce zajęła Wiktoria Tomczyk , a wśród chłopców zwyciężył Mateusz Pet , oboje z klasy III.
Wyniki biegów klas IV – VI
Dziewczyny klas IV – V:
Marta Wojtkowiak – Konojad
Martyna Nowicka – Łubnica
Klaudia Nowak – Konojad
Chłopcy klas IV – V:
Szymon Bączkowski – Wilkowo Polskie
Eryk Szczepaniak – Wilkowo polskie
Patryk Rabiega – Konojad
Dziewczyny klasy VI:
Zuzanna Jankowska – Konojad
Andżelika Walkowiak – Łubnica
Katarzyna Golik – Stare Bojanowo
Chłopcy klasy VI:
Kamil Nyczka – Wilkowo Polskie
Mikołaj Kliński – Konojad
Jakub Piosik – Wielichowo
Klasyfikacja drużynowa:
Konojad
Wilkowo Polskie
Łubnica
Po zakończeniu rywalizacji sportowej zawodnicy, goście i widzowie zaproszeni zostali na pyszny bigos, kiełbasę z grilla i cukierki. Posiłek przygotowały mamy i pracownicy naszej szkoły, kiełbasę i słodycze otrzymaliśmy od naszych wiernych sponsorów, dobrych duchów opiekuńczych, pani Honoraty Kozłowskiej , pana Damiana Dudzińskiego i państwa Anny i Tomasza Matuszewskich ze Śniat. Większość z nich to dawni uczniowie naszej szkoły. Cieszymy się, że wychowankowie nas wspierają.
Po posiłku i krótkim odpoczynku odbyła się dekoracja zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Medale wręczył p. Starosta Mariusz Zgaiński, dyplomy i nagrody p. H. Kozłowska i p. L.Suszka, a także p. D. Dudziński. Zawodnicy otrzymali medale (wykonane przez firmę „Ceramex” z Wilkowa ) , dyplomy i nagrody, a najlepsze drużyny – puchary, sponsorowane przez Starostwo Powiatowe z Grodziska i Centrum Kultury z Wielichowa .
Podziękowania i drobne upominki otrzymali również opiekunowie grup.
Serdeczne podziękowania należą się wszystkim sponsorom, rodzicom, dzieciom, pracownikom szkoły i wszystkim nauczycielom. Biegi są dla naszej Szkoły wielkim świętem i nikt z nas nie szczędzi sił aby wypadły okazale. Zapraszamy na kolejną edycję biegów – za rok!
Lucyna Odważna i Marek Czapla

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24