Wpłynęła oferta na budowę boiska sportowego w Wilkowie Polskim

Wpłynęła oferta na budowę boiska sportowego w Wilkowie Polskim. Złożył ją Zakład Robót Ogrodniczych “Spiraea” Renata Przybylska z Leszna. Gmina na boisko o nawierzchni trawiastej z oświetleniem i małą architekturą zamierzała przeznaczyć do 400 tys. zł.

Złożona oferta opiewa na kwotę ok. 362 tys. zł. Termin realizacji budowy boiska w Wilkowie Polskim w ofercie został określony do 5 listopada. Oferent zaproponował 60 m-cy gwarancji.

Boisko ma powstać na działce nr 1018, będącej w użytkowaniu szkoły podstawowej w Wilkowie Polskim. Inwestycja przeznaczona jest do celów wypoczynku i rekreacji. Projektowane boisko do piłki nożnej – ma pole gry o wymiarach 56 m x 26 m. Ze wszystkich stron strefa ochronna: wzdłuż boków 2,0 m, za bramkami 3,0 m. Nawierzchnia z trawy naturalnej. Po przeciwległych stronach boiska na krótszych jego bokach ustawione są bramki Junior o szerokości 5,0 m i wysokości 2,0 m. Wymiary pola karnego i pola bramkowego na boisku do piłki nożnej są dostosowane do parametrów boiska szkolnego i wyznacza się je na każdej linii bramkowej w następujący sposób: Dwie linie wytycza się pod kątem prostym do linii bramkowej, w odległości 10,0 m od wewnętrznej strony każdego słupka bramki. Te linie rozciągają się na polu gry na odległość 10,0 m i ich końce połączone są linią równoległą do linii bramkowej. Powierzchnia ograniczona tymi liniami i linią bramkową jest polem karnym. Linie (ok. 10 cm) tworzące pole karne również stanowią jego powierzchnię. Wewnątrz każdego pola karnego wyznacza się punkt karny w odległości 9 m od punktu środkowego pomiędzy słupkami bramkowymi) i w równej odległości od nich. Łuk koła o promieniu 9,15 którego środkiem jest punkt karny wyznacza się na zewnątrz pola karnego.

Więcej informacji technicznych w projekcie: tutaj

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24