Wykonawca przebudowy ul. Lipowej w Wielichowie jest już znany

7 marca Burmistrz Wielichowa zawiadomiła o wyborze oferty w postępowaniu dotyczącym przebudowy ul. Lipowej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: na „Przebudowa drogi – od. ul. Lipowej (od ul. Rakoniewickiej do ul. Młyńskiej) w Wielichowie wybrano ofertę nr 1 Konsorcjum w składzie: Lider: INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. Sp.k. ul. Nowowiejskiego 4 64-000 Kościan Partner: INFRAKOM Sp. z o.o. ul. Nowowiejskiego 4 64-000 Kościan.

Była to oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wpłynęły oferty na realizację przebudowy ul. Lipowej

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24