Z jakimi problemami borykają się polscy rolnicy?

Niespełna 10 proc. badanych oceniło sytuację polskiego rolnictwa jako dobrą. Największe ograniczenia to niesprzyjająca pogoda, niskie ceny sprzedaży płodów i rosnące koszty produkcji. Według 60 proc. ankietowanych polskie rolnictwo zmierza w złym kierunku.

Rolnictwo w ciemnych barwach

Blisko połowa gospodarzy oceniła negatywnie pierwsze półrocze. Ok. 45 proc. nie potrafiło sprecyzować oceny, co może być związane z realizacją badania jeszcze przed żniwami. Zaledwie 10 proc. rolników uznało sytuację za pozytywną.

Pesymizm rośnie wraz z wiekiem ankietowanego i wielkością areału. Co trzeci ankietowany uważa, że w drugim półroczu sytuacja ulegnie pogorszeniu. Badani lepiej oceniają sytuację ekonomiczną własnych gospodarstw. Za jednoznacznie złą uznał ją co trzeci ankietowany.

Ze wszystkich badanych obszarów najgorzej oceniono opłacalność produkcji. Negatywnie oceniło ją przeszło 60 proc. rolników. Zdaniem co trzeciego, w kolejnych miesiącach będzie jeszcze gorzej.

Główne ograniczenia

Prowadzenie gospodarstwa rolnego najbardziej ogranicza pogoda – wspomina o niej przeszło 80 proc. badanych. Rozwój blokują również niskie ceny sprzedaży płodów i rosnące koszty produkcji. Te czynniki wymienia ponad 60 proc. gospodarzy.

Mniejsze problemy rodzi otoczenie instytucjonalne rolnika. Na trudności w dostępie do środków unijnych wskazuje ponad 15 proc. badanych, o przeszkodach w uzyskaniu kredytów wspomina 4 proc.

„Na aktualną sytuację w polskim rolnictwie nałożyło się kilka czynników. Przede wszystkim: gorsza koniunktura od 2015 roku i zwiększone obciążenie finansowe w związku z obsługą inwestycji realizowanych w poprzednich latach”

– mówi Jakub Kempczyński, kierownik Zespołu Ekspertów ds. Agro MSP i Korpo w Banku BGŻ BNP Paribas.

Ponad 70 proc. badanych ocenia plony jako mniejsze lub dużo mniejsze od zeszłorocznych. Zła sytuacja dotyczy wszystkich upraw i jest związana przede wszystkim z niesprzyjającą pogodą.

Informacja o badaniu

Badanie przeprowadzone przez Martin & Jacob na zlecenie Banku BGŻ BNP Paribas między 6 a 24 lipca 2018 roku, na losowej próbie 673 użytkowników portali rolniczych, metodą CAWI. Próba jest reprezentatywna ze względu na klasę wielkości areału gospodarstwa.

Źródło informacji: Martin & Jacob sp. z o.o.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24